Vi leter for med deg

  • Oppdragsavtale mellom kunde og HerligeHus
  • HerligeHus søker og finner tomt eller bolig som skal utvikles etter en på forhånd definert spesifikasjon
  • HerligeHus tar kunde gjennom behovsanalyse
  • HerligeHus søker i markedet for å finne objekter som passer til behovsanalyse
  • HerligeHus presenterer 3 prospekter for kunde med mulighetsstudie
  • Kunde kjøper eiendom
  • HerligeHus prosjekterer og utvikler eiendom sammen med kunde ihht oppdragsavtale